Μεταφορική

Μεταφορική εταιρία Εως 20kg  7€ (Δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή)
Μεταφορική εταιρία Εως 50kg  18,60€ (Δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή)
Μεταφορική εταιρία Εως 100kg  31€ (Δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή )
Μεταφορική εταιρία Εως 150kg  37,20€ (Δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή)
Μεταφορική εταιρία Εως 300kg  43,40€ (Δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή)
Μεταφορική εταιρία Εως 700kg  45€ (Δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή)
Μεταφορική εταιρία Εως 1000kg  52€ (Δεν ισχύει η πληρωμή με αντικαταβολή)